מלכה דרור

מלכה דרור

IIA ישראל איגוד מבקרי רשויות מקומיות

עיריית ירושלים

דוברים נוספים באירוע IIA-2014

חסויות:

Open Accessibilty Menu