השופט יוסף שפירא

השופט יוסף שפירא

מבקר המדינה

דוברים נוספים באירוע IIA-2014

Open Accessibilty Menu